No3194嫩模林子欣Freya厨房诱惑主题洁白女仆装侧露豪乳诱惑写真38P林子欣秀人网

No3194嫩模林子欣Freya厨房诱惑主题洁白女仆装侧露豪乳诱惑写真38P林子欣秀人网

惟日西微烦者,以病新差,强食谷蚤,胃气尚弱,不能消谷,故令微烦,不须药也,损谷自愈。热利下重者,白头翁汤主之。

 太阳主背,阳明主腹,少阳主侧,今一身尽为三阳热邪所困,故身重难以转侧也。 呕而汗出者,阴盛于内,上逆而作呕也。

如脉浮有表,当以汗解者,用枳实栀子豉汤汗之;脉沉有里者,当以下解者,用枳实栀子豉加大黄汤下之;若无表里证,当和解之者,用小柴胡汤和之。小便不利,湿蓄膀胱也;渴饮水浆,热灼胃府也。

妇人伤寒,发热,经水适来,昼日明了,暮则□语,如见鬼状者,此为热入血室,无上二条,发明风邪热入血室之证;此条发明寒邪热入血室之证。 咳者,加五味子、干姜各五分,并主下利。

身之侧属少阳,口眼喎邪,手足牵引,两□拘急,半身不遂,皆少阳痉也。厥阴之病,既得阳浮之脉,是其邪已还于表,故为欲愈也。

故宜急下之以救阴也。 此得之于汗出当风,或久伤湿,复受风冷所致张志聪曰:汗出当风,则为风湿;久伤取冷,则为寒湿。

Leave a Reply