No4627女神杨晨晨Yome角色扮演主题半脱露性感蕾丝内衣完美诱惑写真83P杨晨晨秀人网

No4627女神杨晨晨Yome角色扮演主题半脱露性感蕾丝内衣完美诱惑写真83P杨晨晨秀人网

其用桂枝诸法,是缓汗中更有轻重矣。且此等脉症最多。

仲景立方精而不杂,其中以六方为主,诸方从而加减焉。凡病有名有症,有机有情,如中风、伤寒、温暑、湿痉等类,此为名也。

此表寒未解而小腹气冲,是木邪挟水气以凌心,故于桂枝汤倍加桂以平肝气,而奔豚自除。复用“此”字须着眼∶妄治之后,内无津液,阴阳岂能自和?

更佐连翘、杏仁、大枣之苦甘,泻心火而和营;麻黄、生姜、甘草之辛甘,泻肺火而调卫。观仲景独于太阳篇,别其名曰伤寒、曰中风、曰中暑、曰温病、曰湿痹,而他经不复分者,则一隅之举,可以寻其一贯之理也。

小便已,阴疼;与禹余粮丸。然病根在心下,而病机在膀胱。

 此伏明之火,与升明之火不同。经曰∶诸虚承寒,则为郁冒不仁。

Leave a Reply