Vol542女神芝芝Booty私房超薄肉丝裤袜露蕾丝内裤秀翘臀诱惑写真60P芝芝Booty画语界

Vol542女神芝芝Booty私房超薄肉丝裤袜露蕾丝内裤秀翘臀诱惑写真60P芝芝Booty画语界

里有邪不下之,其邪何从而出?妊妇或中时行,洒淅寒热,作寒振栗而悸,如哕者,宜苏木汤。

或本属阳,误投热药,或当下不下,或下后未解,皆能致此,不可发汗,重令开泄,更加斑烂也。足阳明太阴,中土也,与冬时无预而亦受伤者,土无定位,无成名,无专气,寄旺于四时,终始于万物,则四时寒热温凉之气皆能伤之也。

似疟不呕,清便,必自愈。衄,烦而后渴欲饮水,水入即吐,先服五苓散,次服竹叶石膏汤。

虫食脏为惑,其声哑。阳明病,壮热来往,心下悸,小便不利,心烦喜呕,小柴胡汤。

 腹痛下利,咳嗽,中满而呕,大半夏汤。阳明属胃,非通泄不能痊,必用大黄、芒硝以疏利阳热。

设有恶寒者,小柴胡加干姜服之。 身发热,脉当浮大,今反沉细,若有头痛者,阳证反阴也,四逆汤主之。

Leave a Reply