E029刘美辰24P刘美辰尤果网

E029刘美辰24P刘美辰尤果网

左右者,阴阳之道路也,故能别左右,是谓大道。手少阴之正,别入于渊腋两筋之间,属于心,上走喉咙,出于面,合目内,此为四合也。

因暑伤寒,故但治寒而不治暑。 悬者华之开,去者华之落,言于枣华开落之时,火王而水败,肾虚者死也。

循经以上,系于心包,络心系。此以木、火、土、金、水五形之人,而复各分其左右上下,是于各形之中而又悉其太、少之义耳。

木主发生,故为谋虑所出。上、下,言进退之势也。

烧盐、童便以吐之是也。,音坎,又海敢切。

柔痉加白术、桂枝,刚痉则加苍术、麻黄,口噤、切牙、大活血祛风,化痰清热,刚柔二痉,加减亦有法。无阴则无根,而孤阳浮露于外耳。

Leave a Reply