XiuRen秀人网No1015久久Aime49P

XiuRen秀人网No1015久久Aime49P

 遂用六味丸以养肝肾,佐以六君、升麻、柴胡,大尹周应昌子,患瘰,恪服化痰之剂,虚宜用六君子汤。热渴饮汤,大便如常,属血虚,用四物汤补之。

面黄微热,或手足并温,虚热也,用异功散补之。先用养胃汤加炒黑黄连一钱、吴茱萸二分、木香四分治其母,子亦灌一二匙悉愈。

 疾走恐惧,汗出于肝。 但怒即发,服此药亦即愈。

汤氏鸡肠散治小便不禁,睡中遗出。二黄犀角散治温壮热,心神不安,大腑秘结。

用九味芦荟丸、五味异功散,目翳渐退,乃以四味肥儿丸、五味异功散,而肌肉生。虚之、实之、扶之、抑之,古人之成法俱在,或晦而难辨,或杂而不分,宜乎学医者之望洋矣。

一小儿十五岁御女后,复劳役,考试失意,患痫症三年矣。仍行消导,昏愦发搐,余用异功散加木香治之,渐愈。

Leave a Reply